Om Neste Helg

Om Nesten helg

IMG_88371-300x200

Nesten Helg er landets eneste sykehustalkshow, et talkshow i grenselandet mellom kunst og fag, psykiatri og somatikk, samtale og visuelle uttrykksformer. Nesten Helg er utviklet av Avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP) ved Sørlandet Sykehus HF. Talkshowet startet i 2005 og er i dag et samarbeid mellom ABUP og Universitetet i Agder.

Hensikten med Nesten Helg er å formidle kunnskap og å åpne opp for samtaler rundt psykisk helse. Vi ønsker å fjerne tabuer og å justere oppfatninger om psykisk helse og uhelse ved hjelp av informasjon, underholdning og kunstneriske opplevelser.

Nesten Helg er gratis og åpent for alle.

Hva, hvem, hvorfor, når og hvor om Nesten Helg

HVA

NESTEN HELG er Norges eneste sykehustalkshow. Det er et konsept som belyser hvordan aspekter ved kultur, kunnskap og helse henger sammen. Som forebyggende psykisk helsearbeid er Nesten Helg i grenselandet mellom folkeopplysning og underholdning, fagkunnskap og kunstneriske utrykk. Budskapet som taler både til hodet og til hjertet utrykkes gjennom musikk, visuelle utrykksmåter og i samtaler.

HVEM

IMG_6707_2-300x200

Avdelingsleder i Avdeling for barn og unges psykiske helse, Karl Erik Karlsen, bærer i høy grad den faglige begrunnelse for å utvikle Nesten Helg. «Ideen med å lansere et talkshow», sier han, «er å bidra til kommunikasjon om det usagte – eller kunsten som vei til erkjennelse».

Stab for fine ting planlegger og gjennomfører programmet for et år av gangen. Ansatte fra Universitetet i Agder har vært viktige samarbeidspartnere og bidragsytere for å utvikle Nesten Helg. Overlege Anne-Lene Brattvåg er talkshowets programleder. Til Nesten Helg inviterer hun fagfolk og mennesker som har erfaringsnær kunnskap om problemer med psykisk helse og kunstnere som utrykker seg på sin måte om det som er tema.

HVORFOR

De senere års føringer fra bl.a helsedepartementet har vært knyttet til større åpenhet om psykisk helse og en bevisst holdning til utadrettet informasjon. Nesten Helg bidrar på en utradisjonell måte til å innfri denne intensjonen. I 2007 fikk Avdeling for barn og unges psykiske helse innovasjonsprisen ved Sørlandet sykehus HF for sitt nyskapende arbeid.

NÅR

Siden 2005 har Stab for fine ting presentert over 20 produksjoner (se egen oversikt). På ulike måter har utvalg av gjester og kunstnere belyst viktige tema som tangerer psykisk helse og eksistensielle livsspørsmål.

I begynnelsen ble Nesten Helg arrangert på fredager like etter jobb. Siden har det blitt Nesten Helg midt i uka, på onsdager, på kveldstid.

HVOR

Med utgangspunkt i foijeen eller venterommet på BUP på Eg har Nesten Helg samlet mellom 70 og 300 publikummere på en rekke steder. I Direktørens hage på sykehusområdet har det vært laget to egne forestillinger for og med barn. På Østsia på UiA og i Kunstmuseet har det også vært Nesten Helg. Nå er Kick i sentrum av Kristiansand arena for Nesten Helg. I samarbeid med Sanden Media fikk også et større publikum oppleve Nesten Helg. Det har blitt laget produksjoner for fjernsyn som ble sendt gjennom kunnskapskanalen i NRK2 høsten 2010.

nestenhelg.no ble etablert med egen blogg våren 2010. Det finnes også en egen facebookgruppe.

Her er litt fra våre tidligere talkshow